The Vista An Phú - Căn hộ Mr.Minh

 • The Vista An Phu - Mr Minh_1
 • The Vista An Phu - Mr Minh_2
 • The Vista An Phu - Mr Minh_3
 • The Vista An Phu - Mr Minh_4
 • The Vista An Phu - Mr Minh_5
 • The Vista An Phu - Mr Minh_6
 • The Vista An Phu - Mr Minh_7
 • The Vista An Phu - Mr Minh_8
 • The Vista An Phu - Mr Minh_9
 • The Vista An Phu - Mr Minh_10
 • The Vista An Phu - Mr Minh_1
 • The Vista An Phu - Mr Minh_2
 • The Vista An Phu - Mr Minh_3
 • The Vista An Phu - Mr Minh_4
 • The Vista An Phu - Mr Minh_5
 • The Vista An Phu - Mr Minh_6
 • The Vista An Phu - Mr Minh_7

Địa điểm: T2 0506, The Vista An Phú, Quận 2, Tp.HCM

Thể loại dự án: Nhà ở

Thể loại công việc: Thiết kế trang trí nội thất và thi công

Chủ đầu tư: Mr. Minh

Tình trạng: Đã hoàn thành

Người chụp ảnh: Mr Oki Hiroyuki

Last Projects

44.192.65.228