Nhà Máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng

  • Bia Sai Gon Soc Trang_1
  • Bia Sai Gon Soc Trang_2
  • Bia Sai Gon Soc Trang_3
  • Bia Sai Gon Soc Trang_4
  • Bia Sai Gon Soc Trang_5
  • Bia Sai Gon Soc Trang_6
  • Bia Sai Gon Soc Trang_7
  • Bia Sai Gon Soc Trang_8

Địa điểm: Lô S, KCN An Nghiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Thể loại dự án: Văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế trang trí nội thất và thi công

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng

Tình trạng: Đang thực hiện

Last Projects

44.192.65.228