NHÀ HÀNG KOKORO

  • KOKORO RESTAURANT_1
  • KOKORO RESTAURANT_2
  • KOKORO RESTAURANT_3
  • KOKORO RESTAURANT_4
  • KOKORO RESTAURANT_5

Địa điểm: C209 - C210, Khu dân cư Việt - Sing, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà hàng

Thể loại công việc: Thiết kế trang trí nội thất và thi công

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà hàng Tâm

Tình trạng: Đã hoàn thành

Last Projects

44.192.65.228