VĂN PHÒNG CÔNG TY SƠN KOVA

 • KOVA OFFICE_1
 • KOVA OFFICE_2
 • KOVA OFFICE_3
 • KOVA OFFICE_4
 • KOVA OFFICE_5
 • KOVA OFFICE_6
 • KOVA OFFICE_1
 • KOVA OFFICE_2
 • KOVA OFFICE_3
 • KOVA OFFICE_4
 • KOVA OFFICE_5
 • KOVA OFFICE_6
 • KOVA OFFICE_7
 • KOVA OFFICE_8
 • KOVA OFFICE_9

Địa điểm: Saigon Pearl, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam

Thể loại dự án: Văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế trang trí nội thất

Chủ đầu tư: Công ty Sơn KOVA

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

44.192.65.228