TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VSIP NGHỆ AN

  • VSIPNA office building_1
  • VSIPNA office building_2
  • VSIPNA office building_3
  • VSIPNA office building_4
  • VSIPNA office building_5
  • VSIPNA office building_6
  • VSIPNA office building_7
  • VSIPNA office building_8
  • VSIPNA office building_9

Địa điểm: VSIP Nghệ An, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Số tầng: 3

Thể loại dự án: Văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế nội thất

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Nghệ An

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

44.192.65.228