MASTERI APARTMENT - CĂN HỘ MR. MIN

  • Masteri T2_1
  • Masteri T2_2
  • Masteri T2_3
  • Masteri T2_4
  • Masteri T2_5

Địa điểm: T2-B32.01, The Masteri, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà ở

Thể loại công việc: Thiết kế nội thất

Chủ đầu tư: Ông KYUNHOON MIN

Tình trạng: Đã hoàn thành

Last Projects

44.192.65.228