MASTERI APARTMENT - CĂN HỘ MR. MIN

  • Masteri T5_1
  • Masteri T5_2
  • Masteri T5_3
  • Masteri T5_4
  • Masteri T5_5
  • Masteri T5_6
  • Masteri T5_7

Địa điểm: T5-B07.06, The Masteri, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà ở

Thể loại công việc: Thiết kế nội thất

Chủ đầu tư: Ông KYUNHOON MIN

Tình trạng: Đã hoàn thành

Last Projects

44.192.65.228