CỔNG CHÍNH VSIP HẢI PHÒNG

  • VSIPHP Main Gate_1
  • VSIPHP Main Gate_2
  • VSIPHP Main Gate_3
  • VSIPHP Main Gate_4
  • VSIPHP Main Gate_5

Địa điểm: VSIP Hải Phòng, Xã An Lư, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

18.204.2.53