CỔNG CHÍNH VSIP HẢI PHÒNG

  • VSIP HP Gate_1
  • VSIP HP Gate_2
  • VSIP HP Gate_3
  • VSIP HP Gate_4
  • VSIP HP Gate_5
  • VSIP HP Gate_6
  • VSIP HP Gate_7
  • VSIP HP Gate_8
  • VSIP HP Gate_9
  • VSIP HP Gate_10

Địa điểm: VSIP Hải Phòng, Xã An Lư, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

44.200.27.215