TÒA NHÀ ĐIỀU HÀNH VSIP BẮC NINH

  • VSIP BAC NINH OFFICE BUILDING_1
  • VSIP BAC NINH OFFICE BUILDING_2
  • VSIP BAC NINH OFFICE BUILDING_3
  • VSIP BAC NINH OFFICE BUILDING_4
  • VSIP BAC NINH OFFICE BUILDING_6
  • VSIP BAC NINH OFFICE BUILDING_7
  • VSIP BAC NINH OFFICE BUILDING_8
  • VSIP BN Office_1
  • VSIP BN Office_2

Địa điểm: VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Số tầng: 4

Thể loại dự án: Văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh

Tình trạng: Đang thực hiện


Last Projects

3.236.97.59