TÒA NHÀ ĐIỀU HÀNH VSIP HẢI PHÒNG

  • VSIP HP Office_1
  • VSIP HP Office_2
  • VSIP HP Office_3
  • VSIP HP Office_4
  • VSIP HP Office_5
  • VSIP HP Office_6
  • VSIP HP Office_7
  • VSIP HP Office_8
  • VSIP HP Office_9

Địa điểm: VSIP Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Số tầng: 4

Thể loại dự án: Văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế cải tạo

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

Tình trạng: Đang thực hiện

Last Projects

34.204.169.230