TÒA NHÀ ĐIỀU HÀNH VSIP HẢI PHÒNG

  • VSIP HP OFFICE BUILDING_1
  • VSIP HP OFFICE BUILDING_2
  • VSIP HP OFFICE BUILDING_3
  • VSIP HP OFFICE BUILDING_4

Địa điểm: VSIP Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Số tầng: 4

Thể loại dự án: Văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế cải tạo

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

Tình trạng: Đang thực hiện

Last Projects

3.227.233.6