VĂN PHÒNG CÔNG TY UNILEVER

  • Unilever Office_1
  • Unilever Office_2
  • Unilever Office_3
  • Unilever Office_4
  • Unilever Office_5
  • Unilever Office_6
  • Unilever Office_7
  • Unilever Office_8

Địa điểm: KCN VSIP, Tỉnh Bình Dương, Tp.HCM, Việt Nam

Thể loại dự án: Văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế trang trí nội thất

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Linfox Logistics Việt Nam

Tình trạng: Đã hoàn thành

Last Projects

44.200.27.215