Nhà máy Hayward Quartz

 • Hayward Quartz Technology Factory_1
 • Hayward Quartz Technology Factory_2
 • Hayward Quartz Technology Factory_3
 • Hayward Quartz Technology Factory_4
 • Hayward Quartz Technology Factory_5
 • Hayward Quartz Technology Factory_6
 • Hayward Quartz Technology Factory_7
 • Hayward Quartz Technology Factory_8
 • Hayward Quartz Technology Factory_9
 • Hayward Quartz Technology Factory_10
 • Hayward Quartz Technology Factory_1
 • Hayward Quartz Technology Factory_2
 • Hayward Quartz Technology Factory_3


Địa điểm: Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Diện tích: 12.500 m2

Thể loại dự án: Công nghiệp

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc và thi công

Chủ đầu tư: Hayward Quartz Technology Inc, America

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

3.238.116.201