Trường Phổ Thông Quốc Tế GIS

  • Global International School - GIS_1
  • Global International School - GIS_2
  • Global International School - GIS_3
  • Global International School - GIS_4
  • Global International School - GIS_5
  • Global International School - GIS_6
  • Global International School - GIS_7
  • Global International School - GIS_8
  • Global International School - GIS_9
  • Global International School - GIS_10

Địa điểm: 18 Lý Thường Kiệt, Mỹ Đình, Tp.Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Diện tích: 6.800 m2 (giai đoạn 1), 2.000 học sinh

Thể loại dự án: Trường học

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc và thi công

Chủ đầu tư: Trường Phổ Thông Quốc Tế GIS

Tình trạng: Đã hoàn thànhLast Projects

3.238.90.95