TRƯỜNG QUỐC TẾ MODERN MONTESSORI

  • MMI_1
  • MMI_2
  • MMI_3
  • MMI_4
  • MMI_5

Địa điểm: Khu đô thị Việt - Sing, Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Diện tích: 2.760 m2

Thể loại dự án: Giáo dục

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc và thi công

Chủ đầu tư: Modern Montessori International Group

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

3.238.90.95