NHÀ MÁY WHITE FEATHERS

  • White Feather's International Factory_1
  • White Feather's International Factory_2

Địa điểm: L1-CN-DA3/NA7, Mỹ Phước II ID, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Diện tích: 5.0 ha

Thể loại dự án: Công nghiệp

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng

Chủ đầu tư: White Feathers Industrie (M) Sdn Bhd

Website: www.whitefeathers.com.my


Last Projects

18.204.2.53