NHÀ MÁY WHITE FEATHERS

  • white feathers_1
  • white feathers_2
  • white feathers_3
  • white feathers_4
  • white feathers_5
  • white feathers_6
  • white feathers_7

Địa điểm: L1-CN-DA3/NA7, Mỹ Phước II ID, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Diện tích: 5.0 ha

Thể loại dự án: Công nghiệp

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng

Chủ đầu tư: White Feathers Industrie (M) Sdn Bhd

Website: www.whitefeathers.com.my


Last Projects

44.200.27.215