VĂN PHÒNG VSIP - QUẢNG NGÃI

  • VSIP Quang Ngai_1
  • VSIP Quang Ngai_2
  • VSIP Quang Ngai_3
  • VSIP Quang Ngai_4

Địa điểm: Petroseco Tower, Số 1 An Dương Vương, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Diện tích: 150 m2

Thể loại dự án: Văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

44.200.27.215