THE OASIS

  • Oasis II_1
  • Oasis II_2
  • Oasis II_3
  • Oasis II_4
  • Oasis II_5
  • Oasis II_6


Địa điểm: VSIP, Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà ở

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng

Chủ đầu tư: Công ty CP Quốc Tế Bắc Sài Gòn

Website: www.sni.com.vn

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

3.238.90.95