Khách sạn Đồng Khánh

  • Dong Khanh Hotel_1
  • Dong Khanh Hotel_2
  • Dong Khanh Hotel_3
  • Dong Khanh Hotel_4
  • Dong Khanh Hotel_5
  • Dong Khanh Hotel_6
  • Dong Khanh Hotel_7
  • Dong Khanh Hotel_8
  • Dong Khanh Hotel_9
  • Dong Khanh Hotel_10

Địa điểm: Khách sạn Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thể loại dự án: Khách sạn

Thể loại công việc: Thiết kế trang trí nội thất và thi công

Tình trạng: Đã hoàn thànhLast Projects

44.192.52.167