NHÀ HÀNG ICHIBAN BOSHI VIỆT NAM

  • Ichiban_1
  • Ichiban_2
  • Ichiban_3
  • Ichiban_4
  • Ichiban_5
  • Ichiban_6
  • Ichiban_7
  • Ichiban_8
  • Ichiban_9
  • Ichiban_10

Địa điểm: Lô B4, KCN Việt Nam - Singapore, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà hàng

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc, trang trí nội thất và thi công

Chủ đầu tư: RE & S Enterpries Pte Ltd

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

44.192.52.167