Đang thực hiện

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

KCN VSIP, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

KCN Tân Phú Trung, HCM, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


18.204.2.53