DỰ ÁN

Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


KCN Tân Phú Trung, HCM, Việt Nam


Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, HCM

Tỉnh Long An, Miền Nam Việt Nam

KCN Long Hậu, Tỉnh Long An


34.239.173.144