DỰ ÁN

VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng

VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam


VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng

Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Tỉnh Long An

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


44.200.27.215