XÂY DỰNG

Trong quá trình hình thành và phát triển, chất lượng luôn là yếu tố mà MITA luôn đặt hàng đầu.

Chúng tôi giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa hai yếu tố chất lượng và chi phí cũng như sự liên quan giữa chất lượng và thời gian. Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trãi qua nhiều dự án với nhiều quy mô và thể loại công trình khác nhau, chúng tôi thực sự hiểu ra rằng chất lượng mỗi công trình là yếu tố sống còn là động lực để chúng tôi phát triển và dựng xây nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động của công ty, tạo uy tín trong lĩnh vực hoạt động.

Để đảm bảo yếu tố chất lượng cho mỗi dự án mỗi công trình, MITA đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chuyên nghiệp trong xây dựng. Hệ thống này là một nền tảng góp phần đưa công ty trở thành nhà thầu xây dựng tạo sự tin tưởng cho các đối tác khách hàng trong suốt 10 năm qua. Hệ thống không những là một cơ chế giám sát chất lượng hiệu quả mà còn giúp sự gắn kết giữa từng thành viên tham gia dự án như các chuyên gia tư vấn, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư quản lý công trường, kỹ sư dự toán, đội trưởng cùng phối hợp với các phòng ban quản lý dự án, mua sắm, hệ thống kế toán và hệ thống kiểm tra đồng bộ giúp cho mỗi dự án được thực thi một cách hiệu quả, nhanh chóng, chính xác mang lại niềm tin cho khách hàng.

Giá trị thật cho mỗi công trình, mỗi dự án thông qua chất lượng và hệ thống quản lý dự án chặc chẽ, hiệu quả góp phần mang lại giá trị thật cho quá trình đầu tư cho đến khi hoàn thành công trình và đưa công trình vào sử dụng. Giá trị này là giá trị cốt lõi mà MITA mang đến cho khách hàng.

Các dự án tiêu biểu:

Image Preview

Nhà máy Hayward Quartz


Image Preview

Nhà hàng Ichiban Boshi Việt Nam
Last Projects

34.204.169.230