Những lối đi đầy tính nghệ thuật từ sỏi

Đá sỏi được vớt lên từ sông, là nguyên liệu chính làm nên những lối đi dẫn vào nhà trông giống như một dòng sông cuộn chảy mang đầy tính nghệ thuật sáng tạo.


Theo Baoxaydung


Last Projects

34.239.173.144