TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SNI

  • SNI Office Building_1
  • SNI Office Building_1
  • SNI Office Building_2
  • SNI Office Building_3
  • SNI Office Building_4
  • SNI Office Building_5
  • SNI Office Building_6
  • SNI Office Building_7

Địa điểm: Khu dân cư Việt - Sing, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thể loại dự án: Văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty CP Quốc Tế Bắc Sài Gòn

Website: www.sni.com.vn

Tình trạng: Đã hoàn thành

Last Projects

52.91.176.251