Khu Trung tâm mua sắm - VSIP Hải Phòng

  • VSIPHP Plaza_1
  • VSIPHP Plaza_2
  • VSIPHP Plaza_3
  • VSIPHP Plaza_4
  • VSIPHP Plaza_5

Địa điểm: VSIP Hải Phòng, Xã An Lư, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

3.236.97.59