KHU DÂN CƯ BELHOMES

 • Belhomes_1
 • Belhomes_2
 • Belhomes_3
 • Belhomes_4
 • Belhomes_5
 • Belhomes_6
 • Belhomes_7
 • Belhomes_8
 • Belhomes_9
 • Belhomes_10
 • Belhomes_1
 • Belhomes_2
 • Belhomes_3
 • Belhomes_4
 • Belhomes_5
 • Belhomes_6
 • Belhomes_7

Địa điểm: VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà ở

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh

Tình trạng: Đang thực hiện


Last Projects

3.236.97.59