KHU DÂN CƯ BELHOMES

 • BELHOMES RESIDENT_1
 • BELHOMES RESIDENT_2
 • BELHOMES RESIDENT_3
 • BELHOMES RESIDENT_4
 • BELHOMES RESIDENT_5
 • BELHOMES RESIDENT_6
 • BELHOMES RESIDENT_7
 • BELHOMES RESIDENT_8
 • BELHOMES RESIDENT_9
 • BELHOMES RESIDENT_10
 • BELHOMES RESIDENT_1
 • BELHOMES RESIDENT_2
 • BELHOMES RESIDENT_3
 • BELHOMES RESIDENT_4
 • BELHOMES RESIDENT_5
 • BELHOMES RESIDENT_6
 • BELHOMES RESIDENT_1
 • BELHOMES RESIDENT_2
 • BELHOMES RESIDENT_3
 • BELHOMES RESIDENT_4
 • BELHOMES RESIDENT_5
 • BELHOMES RESIDENT_6
 • BELHOMES RESIDENT_7

Địa điểm: VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà ở

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh

Tình trạng: Đang thực hiện


Last Projects

18.204.2.53