KHU ĐÔ THỊ THE OASIS CITY

 • MY PHUOC 4_1
 • MY PHUOC 4_2
 • MY PHUOC 4_9
 • MY PHUOC 4_10
 • My Phuoc 4_1
 • My Phuoc 4_2
 • My Phuoc 4_6
 • My Phuoc 4_8
 • My Phuoc 4_1
 • My Phuoc 4_2
 • My Phuoc 4_3
 • My Phuoc 4_4
 • My Phuoc 4_5
 • My Phuoc 4_6
 • My Phuoc 4_7

Địa điểm: Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà ở

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty CP Quốc Tế Bắc Sài Gòn

Website: www.sni.com.vn

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

35.173.57.84