NHÀ MÁY SCHNEIDER ELECTRIC

  • Schneider Electric_1
  • Schneider Electric_2
  • Schneider Electric_1

Địa điểm: Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, HCM

Thể loại dự án: Nhà máy

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam

Tình trạng: Đã hoàn thành


Last Projects

18.204.2.53