Nhà máy chế biến cao su Bình Phước

  • Cao su Binh Phuoc_1

Địa điểm: Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Diện tích: 50.000 m2

Thể loại dự án: Công nghiệp

Thể loại công việc: Thiết kế kiến trúc

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai

Website: www.donaruco.comLast Projects

34.239.173.144