Tòa nhà Bolzano

  • Bolzano_1

Địa điểm: Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế và thi công

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiên Phước

Website: www.bolzano.com.vnLast Projects

44.200.27.215