Công ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Dien Luc_1
  • Dien Luc_2
  • Dien Luc_3
  • Dien Luc_4
  • Dien Luc_5
  • Dien Luc_6
  • Dien Luc_7

Địa điểm: 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thể loại dự án: Nhà văn phòng

Thể loại công việc: Thiết kế trang trí nội thất và thi công

Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.hcmpc.com.vnLast Projects

34.239.173.144