• Nhân sự chủ chốt
 • KTS PHẠM TRỌNG LUẬT

  KTS PHẠM TRỌNG LUẬT

  Giám đốc

  Bằng cấp:

  -   Kiến trúc sư

  -   Quản lý điều hành

  -   Quản trị tài chính

 • KTS NGUYỄN CAO BẢO LUẬT

  KTS NGUYỄN CAO BẢO LUẬT

  Quản lý thiết kế và dự án

  Bằng cấp:

  -   Kiến trúc sư

  -   Thạc sĩ quản lý dự án Học Viện Công nghệ Á Châu

 • KTS PHẠM HỒNG KHIẾT TÂM

  KTS PHẠM HỒNG KHIẾT TÂM

  Quản lý dự án

  Bằng cấp:

  -   Kiến trúc sư

  -   Giám đốc dự án

Last Projects

3.236.47.240