DỰ ÁN

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

VSIP, Tỉnh Bình Dương, Việt NamTỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Quận 12, TP.HCM, Việt Nam

Tỉnh Bình Phước, Việt Nam


Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam


34.239.173.144