DỰ ÁN

KCN VSIP, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Saigon Pearl, HCM, Việt Nam

Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam


KCN VSIP, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM

Tỉnh An Giang, Việt Nam


3.80.4.147